Kdo je na stránkách

Právě připojeni - hostů: 5 

Facebook stránky

fb

Přihlásit seVše o klasické homeopatii

altHlavní přednáška je určena laikům, široké veřejnosti. Na přednášce se posluchači seznámí se vším o klasické homeopatii, aby se dobře orientovali v tomto tématu a sami rozpoznali, jak poznat dobrého homeopata, pochopit správně, co to znamená, když člověk onemocní, proč se to stane a jak, umět určit úroveň zdraví, vštípit si, že špatně podaný homeopatický lék může poškodit zdraví a proč, věděli jak skladovat, užívat a neantidotovat lék, jak se vyrábějí a zkoušejí homeopatické léky, jaké jsou základní postupy klasických homeopatů při léčení pacientů a jaké používají pomůcky (Materie medika a repertorium), jak vzniká repertorium a materie medika, pochopili řetěz způsobu léčby, zkouška léku - materie medika - repertorium - pacient, poznali přírodní zákony podle, kterých homeopatie funguje, historii, průběh homeopatického pohovoru a mnoho dalšího.

Program

Teoretická část:

- Seznámení s obsahem přednášky – na začátku vám bude nastíněno vše, co budeme probírat během přednášky, jak během teoretické i praktické části. Seznámení se mnou a seznámení vašich představ, zkušeností a očekávání se mnou.

- Co je to klasická homeopatie? Tento bod je krátký nastiňuje pojem homeopatie jako takový a druhy homeopatie, které se během existence homeopatie vytvořily, zcela okrajově. Dále se tu podrobně probírají tři přírodní zákony, podle nichž funguje nemocné tělo a podle, kterého z nich se řídí homeopatie.

- Historie stručná, krátká, zakladatel homeopatie a jeho hlavní dílo, úspěch homeopatie a její šíření do Evropy a pak dál do světa.

- Výklad čtyř základních homeopatických pojmů pro porozumění si.

- Paragraf 1 Organonu – Ch. S. Hahnemann (zakladatel homeopatie a jeho dílo Organon)

- Vznik, léčba a pojetí zdraví a nemoci v homeopatii ve srovnání s moderní medicínou – zde je stěžejní místo přednášky, kde je vysvětleno jaký je rozdíl mezi klasickou homeopatii a moderní medicínou v přístupu k nemoci, zdraví, léčbě a vzniku nemoci, velmi podrobně vysvětluji všechny podrobnosti a kontinuální cestu lidského zdraví jako nepřerušený celek od začátku života po jeho konec na příkladech. Co se děje s pacientem, když se léčí podle přírodních zákonů léčby a co se děje s pacientem, který nedbá zdraví a potlačuje ho jakoukoli cestou. Individualizace léčby a individuální přístup a léčba k nemocnému. Jak homeopatie funguje.

- Paragraf 2 Organonu – Ch. S. Hahnemann

- Úrovně zdraví, druhý velmi stěžejní bod celé přednášky, úrovně zdraví jsou nejnovějším výzkumem největšího a nejuznávanějšího homeopata tohoto i minulého století pana profesora George Vithoulkase, který za toto přispění do oblasti alternativní medicíny získal tzv. alternativní nobelovu cenu „Right Livelihood award“. Je to výsledek pozorování svých pacientů za celou jeho praxi, což je přes 40 let. Tyto informace jsou v Čechách prakticky nedostupné. Obsahují další komplexní pohled na lidské zdraví a na člověka jako takového, kde se dá vnímat vše z tohoto pohledu lidského zdraví. Tyto úrovně jsou rozdělené a klasifikované a jsou dnes již přirozenou součástí prognózy všech homeopatů ve světě. Určuje se podle nich hloubka patologie, síla životní energie nemocného, rychlost a předpokládaná úspěšnost léčby. Vše je opět vysvětleno na příkladech kontinuálně.

- Mohou homeopatické léky ublížit? Opět podle úrovní zdraví si zde vysvětlíme, jak a kdy mohou či nemohou nemocnému homeopatické léky ublížit.

- Celkové informace o lécích – zkoušení látek, výroba homeopatických léků, ředění, skladování, užívání, antidotace léku a léčby, rozdíl mezi monofarmaky a polyfarmaky.

- Vybavení a pomůcky homeopata.

- Cíl homeopatie neboli definice zdraví podle Christiana Hahnemanna paragraf 9 a podle George Vithoulkase.

- Výhody klasické homeopatie a vysvětlení Heringových zákonů léčby. Třetí důležitý bod přednášky, proč se nemocný léčí a jak? Jak to vypadá? Jak by to vypadat nemělo?

- Energetický systém člověka – fyzická, emocionální a mentální úroveň. Léčba člověka nikoli nemoci.

- Vztah homeopatie k očkování. Stručný náhled jak poznat podle reakce dítěte, zde jde o něco vážného nebo jak poznat jaká je jeho životní síla.

- Seznam homeopatických škol a homeopatické literatury s internetovými odkazy.

Pauza

Praktická část:

- Podrobný papírový příklad jednoho případu a názorné vysvětlení úrovní zdraví a některých bodů z teoretické části přednášky na tomto příkladu.

- Průběh pohovoru u homeopata – délka, začátek, průběh a konec.

- Co může homeopatie léčit? Jednoduché vysvětlení podle patologie a úrovní zdraví co je a není léčitelné v homeopatii.

- Jak poznat kvalitního homeopata? Podle několika bodů si zde vysvětlíme, co by měl homeopat vědět, umět a jak by měl pracovat. Jak zjistit, že ten komu chcete dát svoji důvěru je ten, kdo zná věci dobře a správně a dělá svoji práci podle Organonu.

- Ukázkový případ z praxe – případ hnisavé vyrážky, zde probereme jeden případ z mé praxe podrobně, jak se postupně odvíjela léčba.

- Stav homeopatie ve světě a v Čechách.

- Konec přednášky.

Součástí přednášky je dataprojekce, ukázka homeopatické literatury a homeopatických léků. Po přednášce je vítaná konzultace vašich zdravotních problémů a vašich blízkých. Možnost se domluvit na konzultaci.   Možnost zvolení si jakéhokoli dalšího tématu k tomuto programu je vítána!!! Přednáška je intenzivní prosím přijďte bez dětí!

Délka přednášky: 4 hodiny.

Cena přednášky: 200,- kč.

 

 

  

 
Google+